// Gets the client ID and let LiveSite know about it

מחירון        

 

מבצע קורונה לתקופה מוגבלת

 

 100 ש"ח למשתתף, החל מ-3 שחקנים

 

עבור זוגות :125 ₪ למשתתף (250 ₪ לזוג)  ובשישי שבת וחג 150 ₪ למשתתף (300 ₪ לזוג).

 

אין הנחות למחיר זה ולא כפל מבצעים.

 

החברה שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את המבצע 

 ואז יחול מחירון החברה הרגיל להלן:

                        הרכב לחדר       מחיר לאדם      מחיר לקבוצה בחדר
2 בימי חול                   140 ₪ 280 ₪ 
2 בשישי שבת וחג      175 ₪  350 ₪ 
3                            130 ₪     390 ₪ 
4                            120 ₪     480 ₪ 
5                             110 ₪     550 ₪ 
6                             100 ₪     600 ₪ 
7-10    100 ₪     700-1,000 ₪ בהתאמה

 

*התשלום החל מגיל 5 ומעלה וזהה לכולם.

* מלווה משלם ככל שחקן אחר.

הסדרת תשלום לפני המשחק בלבד

התשלום במזומן או אשראי בלבד במטבע מקומי

developed by Studio Tsss!