// Gets the client ID and let LiveSite know about it
 

 מחירון      

                   2 משתתפים - 360 ש"ח , 180 ש"ח למשתתף

                   3 משתתפים - 360 ש"ח , 120 ש"ח למשתתף

                   4 משתתפים ומעלה - 110 ש"ח למשתתף

(440 לרביעיה, 550 לחמישיה, 660 לשישיה, 770 לשביעיה, 880 לשמיניה, 990 לתשיעיה , 1100 לעשיריה)

המחיר אחיד לכל לקוחותינו ואין הנחות למחיר זה ולא כפל מבצעים.

 

התשלום החל מגיל 5 ומעלה וזהה לכולם.

מלווה משלם ככל שחקן אחר.​

הסדרת תשלום לפני המשחק בלבד

התשלום במזומן או אשראי בלבד במטבע מקומי

החברה שומרת על זכותה לעדכן את המחירים  ותקף המחיר המפורסם באתר במועד ביצוע ההזמנה הכולל תשלום מקדמה.