// Gets the client ID and let LiveSite know about it

מחירון

המחיר בהתאם למספר המשתתפים במשחק לחדר ובכפוף למינימום הפעלה :

1. למשחקי לילה/ שישי ערב/שבת/ חג/ חוה"מ/ ימי חופשות רשמיות מהלימודים: 350₪

2. למשחקי ימי חול שאינם בלילה/ בחג/ בחוה"מ/ בחופשות רשמיות מהלימודים: 280₪

                      2 שחקנים – 140 ₪ לאדם בימי חול בלבד

                                  2 שחקנים – 175 ₪ לאדם בשבת, לילה, חוה"מ וחג

3 שחקנים – 130 ₪ לאדם

4 שחקנים – 120 ₪ לאדם

5 שחקנים – 110 ₪ לאדם

 6-10  שחקנים – 100 ₪ לאדם

הנחות :

 בהצגת תעודה , אין כפל מבצעים והנחות

התשלום החל מגיל 5

10% הנחה  לילדים, לנוער, לפנסיונרים, לחיילים, לשירות לאומי, לכוחות הביטחון,

למשרתי מילואים פעילים בהצגת תעודת בהצדעה בתוקף

*אין כפל הנחות ומבצעים!*

הסדרת תשלום לפני המשחק בלבד

התשלום במזומן או אשראי בלבד במטבע מקומי

                           אין תוקף להזמנת משחק ללא תשלום מקדמה. אין החזר מקדמה

*המחיר הינו בהתאם להרכב הקבוצה לחדר אחד בלבד, גם במקרה של פיצול קבוצה / סבבים.

* שימוש בשוברים מותנה: בהודעה מראש במועד ההזמנה, אין תוקף לשובר שיירכש במקום ללא הודעה מראש לחברה.

* השוברים תקפים בימי חול בלבד ואינם תקפים במשחקי לילה, סופ"ש , ערבי חג, וחג , כולל חוה"מ, שחקנים נוספים בקבוצה שאינם בשובר יחשבו כהרכב בפני עצמו, בלי לחשב את חבריהם בשובר .

* גיל כניסה לחדרים ללא מלווה הינו 14 שנים. מלווה (16 (+משלם כמשתתף רגיל בקבוצה.

* כניסה לדלת חדר הבריחה תיחשב כמשחק גם בבחירת שחקן לצאת מכל סיבה שהיא לפני סיומו ותחויב בתשלום מלא.

developed by Studio Tsss!